Početna > Auto elektronika

Auto elektronika

Mikroprocesorski višefunkcijski elektronski uređaji za merenje i kontrolu temperature, napona, broja obrtaja, broja radnih sati... Kompaktnih dimenzija, pogodni su za primenu u automobilima, kamionima, motociklima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, kao i na drugim mestima gde je potrebno meriti i kontrolisati vrednosti određenih promenljivih veličina.

 • multi control panel

  Compact Control Panel

  Compact control panel je mikroprocesorski elektronski uređaj malih dimenzija, čija je funkcija merenje i kontrola temperature motora, napona akumulatora, broja obrtaja motora, broja radnih sati....

  CCP pruža zaštitu od pregrevanja motora, ali se mogu kontrolisati i napon akumulatora-alternatora, broj obrtaja motora, broj moto sati, temperatura kabine, spoljna temperatura...

  CCP zvučno i svetlosno upozorava u slučaju povišene temperature motora, neadekvatnog napona akumulatora-alternatora, isteka intervala moto sati, niske spoljne temperature, itd.

  CCP može da ima i kontrolni izlaz kojim se upravlja radom klime na vozilima, radom venilatora hladnjaka motora, radom spoljne alarmne sirene, itd.

  Jednostavno rukovanje i podešavanje željenih vrednosti, precizno merenje, trajno memorisanje.

   

  Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za jednostavnu i brzu montažu.

   

  Karakteristike CCP uređaja:

  Tip displeja: sedmosegmentni LED displej 10mm, 3 cifre

  Boja displeja: crvena, zelena, bela, plava ili žuta

  Opseg merenja temperatura: -25°C do 130°C, 150°C

  Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

  Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

  Opseg merenja moto sati: 0 do 999

  Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom

  Podešavanje alarma povišene temperature motora: 0°C do 150°C

  Napajanje: 12V, 24V

  Dimenzije: 56 x 36 x 19mm (veličina kutije šibica)

  Garancija 5 godina

   

  Compact control panel sa jednom funkcijom:

  CCP-T - Termometar temperature motora sa zvučnim i svetlosnim alarmom upozorenja protiv pregrevanja motora

  CCP-S - Termometar spoljne temperature ili temperature kabine sa upozorenjem za nisku spoljnu temperaturu

  CCP-O - Obrtomer za dizel i benzinski motor

  CCP-V - Voltmetar napona akumulatora i punjenja alternatora sa upozorenjem za neadekvatnu vrednost napona

  CCP-M - Brojač moto sati

  CCP-B - Brzinomer

  CCP-H - Hektometar

  CCP-N - Brojač obrtaja osovine

  CCP-K - Brojač komada

   

  Compact control panel sa više funkcija i sa pripadajućim upozorenjima:

  CCP-TS - Termometar temperature motora i Spoljne temperature (kabine)

  CCP-TO - Termometar temperature motora i Obrtomer

  CCP-TV - Termometar temperature motora i Voltmetar napona akumulatora-alternatora

  CCP-TM - Termometar temperature motora i Brojač moto sati

  CCP-TR - Termometar temperature motora i kontrola rada ventilatora hladnjaka ili blokada rada motora

  CCP-TK - Termometar temperature kabine i kontrola rada klima uređaja

  CCP-OV - Obrtomer i Voltmetar napona akumulatora-alternatora

  CCP-OM - Obrtomer i Brojač moto sati

  CCP-VM - Voltmetar napona akumulatora-alternatora i Brojač moto sati

 • multi control panel

  Multi Control Panel

  Multi control panel je multifunkcijski elektronski uređaj koji može da meri od jedne do pet veličina.

  Merenje, stalna kontrola vrednosti, zvučni i svetlosni alarmi upozorenja, kontrolna rada spoljnih uređaja.

  Jednostavno rukovanje i podešavanje željenih vrednosti, trajno memorisanje.

   

  Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za jednostavnu i brzu montažu.

   

  MCP ima široku primenu u automobilima, kamionima, motociklima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, kao i na drugim mestima gde je potrebno nadgledati vrednosti određenih promenljivih fizičkih ili električnih veličina.

   

  Karakteristike MCP uređaja:

  Tip displeja: sedmosegmentni LED displej, 3 cifre

  Veličina displeja: 14.2mm

  Boja displeja: crvena, zelena, bela, plava, žuta

  Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom

  Podešavanje alarma povišene temperature: od 0 do 150°C

  Napajanje uređaja: 12V, 24V

  Dimenzije uređaja: 75 x 45 x 25mm (veličina vizit karte)

  Opseg merenja temperatura: -25°C do 130°C ili do 150°C

  Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

  Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

  Opseg merenja moto sati: 0 do 999

  Garancija 5 godina

   

  Multi control panel sa više funkcija:

  1. MCP (osnovna verzija)

  Merenje temperature motora, spoljne temperature ili kabine, napona akumulatora i broja obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja protiv pregrevanja motora, neadekvatan napon akumulatora ili alternatora i nisku spoljnu temperaturu... detaljnije

  2. MCP sa radnim satima

  Osnovna verzija Multi control panela proširena sa merenjem broja radnih sati motora. Merenje radnih sati vrši se samo kada je motor u radu

  3. MCP sa 3 temperature

  Merenje 3 temperatura, kontrola temperatura, alarm, kontrolni izlaz

  4. MCP sa izlazom za spoljni alarm

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za spoljni alarm (sirena, svetlo ili sl.)

  5. MCP sa izlazom za blokadu rada motora

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za prinudno isključenje rada motora kao zaštita od pregrevanja i slično

  6. MCP sa kontrolom rada ventilatora hladnjaka

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za upravljanje radom ventilatora hladnjaka motora

  7. MCP sa 4 izlaza

  Osnovna verzija sa 4 upravljačka izlaza za kontrolu rada spoljnih uređaja ili potrošača

  8. Brzinomer i Hektometar

  Digitalni merač brzine kretanja, dužine pređenog puta i obrađene površine. Širok raspon setovanja obima točka, broja impulsa po krugu i širine zahvata. Kontrola rada hedera. Sa induktivnom sondom.

  Merenje brzine od 0 do 99.9km/h, dužine puta do 99.9km, obrađene površine do 99.9ha.

  9. Brojač obrtaja osovine

  Digitalni brojač obrtaja osovine. Merenje broja obrtaja, kontrola, zvučno upozorenje i izlazni signal u slučaju odstupanja obrtaja od zadate vrednosti u plusu ili minusu. Setovanje vrednosti obrtaja

  10. Brojač komada

  Digitalni brojač impulsa ili komada, kumulativno ili preset brojanje, memorisanje, reset, ulaz može biti prekidač, neka od sondi ili elektronski signal

  11. Brojač moto sati

  Digitalni brojač moto sati, kumulativno ili parcijalno brojanje, memorisanje, reset

  12. Konvertor učestanosti u napon

  Digitalni brojač sa analognim izlazom

 • Multi control panel sa jednom funkcijom:
 • termometar za auto

  Termometar za merenje temperature motora sa alarmom upozorenja protiv pregrevanja

  Digitalni termometar za merenje temperature motora sa zvučnim i svetlosnim alarmom upozorenja protiv pregrevanja motora. Opseg merenja od -25°C do 130°C ili do 150°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom na nosaču za brzu montažu.

   

  Termometar sa regulacionim izlazom - hlađenje

  Automatska kontrola rada klima uređaja, kontrola rada ventilatora hladnjaka motora

  Termometar sa regulacinim izlazom - grejanje

  Kontrola rada etažnog grejanja, inkubatora, komora, itd.

 • termometar za auto

  Termometar za merenje temperature izduvnih gasova motora

  Digitalni termometar za merenje temperature izduvnih gasova motora. Opseg merenja od 0°C do 400°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom.

 • voltmetar za auto

  Voltmetar napona akumulatora i alternatora

  Digitalni voltmetar za merenje napona akumulatora i napona punjenja alternatora sa alarmom upozorenja za neadekvatan napon, ispod ili iznad potrebnog. Opseg merenja od 10.0 do 30.0V za napon napajanja ili drugi željeni opseg za kontrolnu ulaznog napona. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom.

 • obrtomer za auto

  Obrtomer

  Digitalni obrtomer za dizel i benzinske motore. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min. Prikaz x10 ili x100obr/min. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Podešavanje broja bobina ili odnosa remenica.

 • trkacki obrtomer

  Obrtomer sa 4 ili 8 shift LED dioda

  Trkački obrtomer sa displejem i kontrolom 4 ili 8 SHIFT LED dioda. Zadavanje praga uključenja LED dioda i načina paljenja. Memorisanje maksimalnog broja obrtaja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min.

  Multi Control Panel + Shift 4 Led dioda

  Merenje dve temperature, napona akumulatora i broja obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja za obe temperature i neadekvatan napon akumulatora, kontrola rada 4 Shift Led dioda.

 • power box

  Power box

  Power box je elektronski uređaj čija je funkcija efikasno i bezbedno povećanje snage Common rail dizel motora. Grafički prikaz povećanja snage tokom vožnje. Kontrola rada i postavljanje željenih vrednosti tjuninga iz kabine vozila čine ga jedinstvenim ličnim tjunerom. Plavi LCD displej, podešavanje jačine sijanja... detaljnije

 • automat za svetla

  Automat za dnevna svetla

  Naponski automat za dnevna svetla automatski uključuje svetla 5 sekundi nakon startovanja motora. Ne pali svetla na kontaktu ili verglanju. Univerzalan za sve tipove vozila. Sa relejima za srednja i poziciona svetla. Jednostavna ugradnja. Kontrola isključenja svetla kada je motor u radu.