Početna > Diesel elektronika > Common Rail System tester

Common rail system tester

Elektronski sistem za testiranje svih vrsta Common Rail Injektora i Common Rail Pumpi (za ugradnju na ispitni sto).

 

Common rail injector tester
CRIT2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

Common rail pump tester
CRPT2000 - COMMON RAIL PUMP TESTER

 

CRIT2000 i CRPT2000 su injektor i pumpa testeri za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih i piezo, kao i common rail pumpi visokog pritiska.

 

Testiranje injektora i pumpu je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja osnovnih parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIT2000 i CRPT2000 testeri vrše upravljanje, regulaciju i kontrolu svih potrebnih vrednosti.

 

Sa CRIT2000 i CRPT2000 testiranje injektora i pumpi je tačno, efikasno i brzo.

 

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju procesa testiranja.

Takođe, tokom testiranja vrši se stalna provera svih radnih vrednosti testa.

U slučaju bilo kakve greške u radu testa, na displeju uređaja je prikazano upozorenje sa opisom greške.

 

Dobijeni rezultati testiranja potpuno su kompatibilni sa vrednostima originalnih test lista, za poređenje i proveru ispravnosti injektora i pumpi!

 

Karakteristike CRIT2000 i CRPT2000 testera:

 • Test svih vrsta Common Rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa,
 • Test 1, 2, ili 4 injektora,
 • Test svih vrsta Common Rail pumpi BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS VDO, sa jednim ili dva regulatora,
 • Automatska i brza procedura testiranja injektora i pumpi,
 • Test injektora po zadatom broju ciklusa ubrizgavanja na samom uređaju,
 • Visoka preciznost merenja,
 • Verifikacija toka testa sa upozorenjem u slučaju greške u radu testa,
 • Dobijeni rezultati testiranja kompatibilni sa vrednostima fabričkih test lista,
 • Zadavanje parametara testa potenciometrom ili direktno pozivanje memorisane test liste sa vrednostima,
 • Automatska regulacija i kontrola pritiska, struje kroz injektore, struje kroz regulatore,
 • Zaštita od kratkog spoja i oštećenja svih delova sistema,
 • Prijava lošeg pritiska, kratkog spoja, prekida ili kvara za injektore, regulatore, davač pritiska,
 • 4x20 plavi LCD displej za prikaz svih parametara testa: tip injektora, broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati i ostvareni pritisak, zadate i ostvarene struje regulatora, učestanost struje regulatora, temperatura ulaznog goriva, broj ciklusa ubrizgavanja, trenutna faza testa...,
 • Sigurnosni senzor vrata zaštitnog kabineta,
 • Jednostavan korisnički interfejs i displej za prikaz podataka,
 • Fabričke test liste,
 • Dva uređaja u jednom,
 • Obezbeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška, servis,
 • Garancija.
 •  

  common rail-videocommon rail-opis rada