Početna > Diesel elektronika > Common Rail System tester

Common rail system tester

Profesionalni elektronski sistem za testiranje svih vrsta Common Rail Injektora i Common Rail Pumpi (za ugradnju na ispitni sto)
CRIT 2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER
Common rail injector tester
CRPT 2000 - COMMON RAIL PUMP TESTER

Common rail pump tester

 

Tehničke karakteristike:
 • Test svih vrsta Common Rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO i piezo BOSCH i SIEMENS VDO
 • Test 1, 2, ili 4 injektora
 • Test svih vrsta Common Rail pumpi BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS VDO, sa jednim ili dva regulatora
 • Automatska i brza procedura testiranja injektora i pumpi
 • Test injektora po zadatom broju ciklusa ubrizgavanja na samom uređaju
 • Tačno vreme ubrizgavanja i tačan broj ciklusa daju visoku preciznost merenja
 • Dobijeni rezultati testiranja kompatibilni sa vrednostima iz test lista
 • Zadavanje parametara testa potenciometrom ili direktno pozivanje memorisane test liste sa vrednostima
 • Automatska regulacija i kontrola pritiska, struje kroz injektore, struje kroz regulatore
 • Zaštita od kratkog spoja svih delova sistema
 • Prijava kratkog spoja, prekida ili lošeg kontakta za injektore, regulatore, davač pritiska
 • Prikaz svih parametara testa: tip injektora, broj injektora, zadati i ostvareni pritisak, zadate i ostvarene struje regulatora, učestanost struje regulatora, temperatura ulaznog goriva, broj ciklusa ubrizgavanja, trenutna faza testa...
 • Sigurnosni senzor vrata zaštitnog kabineta
 • Jednostavan korisnički interfejs i displej za prikaz podataka i stanja
 • Test liste
 • Dva uređaja u jednom
 • Obuka i tehnička podrška
 • Opciono: držanje injektora u "otvorenom" stanju 2.5 sec za merenje zazora
 • Garancija: 5 godina
 •  

  common rail-videocommon rail-opis rada